SUKCESY UCZNIÓW

Ponadprzeciętne wyniki egzaminu ósmoklasisty

Uczeń Wyspy laureatem konkursu „Orły Targówka 2019”


Konkurs „Orzeł Targówka” skierowany jest do uczniów szkół publicznych i niepublicznych. Nominowani do nagrody Orzeł Targówka to młodzież wyjątkowo uzdolniona, osiągająca najwyższe wyniki w nauce, sukcesy w olimpiadach, konkursach, turniejach, przeglądach oraz charakteryzująca się wzorową postawą uczniowską i aktywnością społeczną. Nagrodę „Orzeł Targówka 2019” otrzymało 16 osób, w tym Fryderyk Piątkowski – uczeń Szkoły Wyspa JP2.

Fryderyku gratulujemy!

FacebookInstagram