HOME

XV RAJD ROWEROWY


Już po raz 15. pojedziemy w ślad za Janem Pawłem II. Tym razem będzie towarzyszyło nam także rozważanie nad życiem i nauczaniem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy wszystkich, którym bliskie są te dwie niezwykłe postaci: Święty Papież – nasz patron oraz Prymas Tysiąclecia. W tym roku naszym punktem docelowym będzie Instytut Prymasowski – powołany do istnienia w 1957 roku przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W programie m.in. zwiedzanie Instytutu, ognisko i losowanie nagród.


FacebookInstagram